Kvalita vody hraje zásadní roli

Káva obsahuje 98 procent vody. Kvalita vody má velký vliv na kvalitu kávy.

Optimální voda na kávu by měla být čerstvá, měla by obsahovat minerály a kyslík a mít nízkou až střední tvrdost. Pokud tvrdost vody přesahuje 10 německých stupňů tvrdosti (dH), doporučujeme používat filtrační patronu CLARIS plus.

Voda na kávu by pokud možno měla mít nízkou uhličitanovou tvrdost, protože uhličitanová tvrdost negativně ovlivňuje chuť kávy a projevuje se vysrážením nerozpustného uhličitanu vápenatého (vodní kámen). Použití filtrační patrony CLARIS plus se doporučuje také proto, že z vody je odstraňována většina toxinů a zbytky chlóru.

Přejít nahoru